-->

23/08/2017

Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2017 v2.4 Repack

     

Thư viện Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2017 cần thiết cho máy tínhNote:
1- Versions included:
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.6161

- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.11.25325
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.11.25325
2- Custom install
3- It's recommended to install the repack while windows update service is enabled
4- It's recommended to restart your system after finishing the installation
5- Command line switches: Auto install with Progress Only "/SILENT" Or Completely Silent "/VERYSILENT"
6- Enjoy!

Updated:
24/6/2017: v2.3
23/8/2017: v2.4

Hướng dẫn

Bước 1: Tải về và giải nén: Microsoft Visual C++ Pack v2.4 Repack.zip
Bước 2: Cài đặt Microsoft Visual C++ Pack v2.3.exe với tùy chọn custom:
+ Chọn ngôn ngữ hiển thị, 
+ Chọn Full Installation nếu muốn cài đặt đầy đủ, chọn Custom Installation để cài đặt theo ý muốn.
Bước 3: Khi cài đặt xong, chọn Yes để máy khởi động lại hoặc No, Finish để hoàn tất!
Bước 4: Enjoy!

Nhận xét (1)

MD-StoTop