Tải về Microsoft Office 2016 VL (Volume Licensing) nguyên gốc

Trọn bộ Microsoft Office 2016 VL chính thức của Microsoft


 

I. Pro Plus (English)

File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_MLF_X20-41353.ISO
Languages: English(US)
SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280
MD5: DF4AA73040A9E9019BF9936635C8D841
Permalinks: Google Drive

File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English_MLF_X20-42432.ISO
Languages: English(US)
SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
MD5: 7955AF405021B1FFD93F3BD837DE5D7B
Permalinks:  Google Drive

II. Pro Plus (Vietnamese)

File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41349.ISO Languages:Vietnam
SHA1: 490D384EAD21446FCD85FDB9A982353FE59E410F
Permalinks:  Google Drive

SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42465.ISO Languages:Vietnam
SHA1: 2B15B681DB2DB89D372A452126F743FDB45EB9CD
Permalinks: Google Drive


III. Standard (English)

File Name: SW_DVD5_Office_2016_W32_English_MLF_X20-41370.ISO
Languages: English(US)
SHA1: B7D9BA9E6B975B7F1A574A7BEF4E323C2B816DA1
MD5: 67847C202FE6B9D517197B9D39E279A8
Permalinks: Google Drive

File Name: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_English_MLF_X20-42479.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 6D8936721F6282C3AE08F39B7886C91A141B7552
MD5: 00007E9FDA9A3B2B3EC79A9A18F73012
Permalinks: Google Drive

IV. Standard (Vietnamese)

File Name: SW_DVD5_Office_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41400.ISO
Languages:Vietnam
SHA1: 898132941D325A222F60FD1B9A2D25087CEFC1AD
Permalinks:  Google Drive

File Name: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42520.ISO
Languages:Vietnam
SHA1: AAE948920C224CC9501BC9D76B5ED8784D2EB156
Permalinks: Google Drive

V. Project Pro

File Name: SW_DVD5_Project_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42683.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 9A83079BCA618A308841CAEC416FD2F476959AF1
MD5: 08EADA3F049ECE0435877C4085934881
Permalinks: Google Drive

File Name: SW_DVD5_Project_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41516.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 0452FE6FEE407D73CFB677FCD4AE962560C2CE93
MD5: 00839D916B9434D16E5A64561C1F1F97
Permalinks:  Google Drive

VI. Project Std

File Name: SW_DVD5_Project_2016_64Bit_English_MLF_X20-42644.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 84EC3BEFA0C8229610B6F790188B2610E875760F
MD5: 36CECA483B4280343FAF2BFD9CE34E54
Permalinks:  Google Drive

File Name: SW_DVD5_Project_2016_W32_English_MLF_X20-41488.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 4C4F88C331A517164292BBF10F2C60D8354C4B5B
MD5: 72C34480393CEA72F5E803FC1F8314C0
Permalinks:  Google Drive

VII. Visio Pro

File Name: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42764.ISO
Languages: English(US)
SHA1: D44808089415CD8883A0E2B2570E10C1C992EE1A
MD5: 97DF3AB4AF056FD0E1AD6C7748872B4A
Permalinks: Google Drive

File Name: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41585.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 28B0518210F1942EB57AA6DDC6EEABEBC548558A
MD5: DE424494CD3753E8E6E9EE75E99A578B
Permalinks: Google Drive

VIII. Visio Standard

File Name: SW_DVD5_Visio_Std_2016_64Bit_English_MLF_X20-42792.ISO
Languages: English(US)
SHA1: FB646FDE23EF69C195FA01913630721458A221DB
MD5: C6DC5E5B476D599BD5444156D34931EF
Permalinks: Google Drive

File Name: SW_DVD5_Visio_Std_2016_W32_English_MLF_X20-41613.ISO
Languages: English(US)
SHA1: D1F24B3E56F182FE30B656D830F0485C272A2F91
MD5: FA54B81912B2D51940A851EDADA62F4D
Permalinks:  Google Drive

Nhận xét :

  1. SHARE LINK SAO KHÔNG PUBLIC LINK MÀ LẠI PHẢI YÊU CẦU QUYỀN TRUY CẬP NỮA?

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét