Tải về Windows 7 Service Pack 1 chính thức từ MSDN Channel

Trọn bộ ISO Windows 7 Service Pack 1 phát hành ngày 13 tháng 5 năm 2011


Windows 7 Service Pack 1 download from MSDN Channel
Release Date: 13/5/2011


I. Windows 7 Starter

File Name: en_windows_7_starter_with_sp1_x86_dvd_u_678562.iso
Languages: English
SHA1: E1653B111C4C6FD75B1BE8F9B4C9BCBB0B39B209
Permalinks: Link Fshare - Link Google Drive

II. Windows 7 Home Basic

File Name: en_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_u_676470.iso
Languages: English
SHA1: 080EC1DE94B88B0F7E8D000690A4AAAA031E2719
Permalinks: Link Fshare - Link Google Drive

III. Windows 7 Home Premium

File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso
Languages: English
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
Permalinks: Link Fshare - Link Google Drive

File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso
Languages: English
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
Permalinks: Link Fshare - Link Google Drive

IV. Windows 7 Professional

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.iso
Languages: English
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
Permalinks: Link Fshare - Link Google Drive

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.iso
Languages: English
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
Permalinks: Link Fshare - Link Google Drive

V. Windows 7 Ultimate

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Permalinks: Link Fshare - Link Google Drive

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Permalinks: Link Fshare - Link Google Drive

VI. Windows 7 Enter

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso
Languages: English
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
Permalinks: Link Fshare - Link Google Drive

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso
Languages: English
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
Permalinks: Link Fshare - Link Google Drive


Link download trọn bộ: Fshare | Google Drive

Nhận xét :

Đăng nhận xét