Lượt xem 0 Nhận xét

Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2015 v1.7 Silent

Cập nhật: 23 thg 6, 2017 3:52 SA
Đây là bộ cài đặt AIO Microsoft Visual C++ Redistributable 2005-2015, bạn không phải mất thêm thời gian để đi tìm từng phiên bản cũng như lo lắng có bị thiếu cái nào không. Giờ đây bạn chỉ cần tải về và chỉ 1 lần click chuột là đã cài đặt đầy đủ.


Bao gồm các phiên bản

- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) v14.0.24212
- Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) v14.0.24212

Hướng dẫn:
Bước 1: Tải về và giải nén
Bước 2: Click vào Microsoft Visual C++ Pack v1.7 Silent.exe
or file Microsoft Visual C++ Pack v1.7 Fully Silent.exe
Bước 3: Tận hưởng thôi!

Fully silent là không cáo bất kì thông báo nào từ khi bạn chạy file exe, còn silent sẽ kèm theo thông báo yes/no và ok thôi :_


Tải về:

Silent: Fshare | Google Drive
Fully Silent: Fshare | Google Drive

Bài mới