Lượt xem 0 Nhận xét

Sửa lỗi This app can’t open trên Windows 10

Cập nhật: 13 thg 12, 2016 1:56 CH
Hướng dẫn sửa lỗi This app can't open trên Windows 10

Lỗi này có nhiều nguyên nhân như nâng cấp từ các phiên bản Windows trước lên Windows 10, sử dụng các bản ghost đã được tùy biến lại, cài windows không chuẩn, hoặc các bạn "vọc vạch" các kiểu.


Lỗi này làm các bạn không mở được những app Universal trên Windows 10 như: Setting, Microsoft Edge, Skype, .... Và sau đây là các cách sửa lỗi:

Cách 1: Khắc phục trong Registry


Bạn vào Run và gõ regedit.


Sau đó truy cập đến khóa:
HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Microsoft -> Windows -> CurrentVersion -> Policies -> System
Nhấp đúp vào EnableLUA thay đổi giá trị thành 1.


Nếu mặc định là 1 rồi thì bạn tiếp tục tạo thêm 1 giá trị nữa, như sau:
Nhấn phải chuột vào System > New > DWORD (32-bit) Value

Tiếp theo bạn đặt tên cho giá trị này là FilterAdministratorToken và ở mục Value data bạn thay đổi thành 1.

Nhấn OK và khởi động lại máy. Nếu không thành công bạn theo dõi cách 2

Cách 2: Khắc phục trong Local Security Policy

Bạn truy cập vào Run và gõ secpol.msc và nhấn OK


Sau đó di chuyển đến Local Policies -> Security Options -> nhấn vào User Account Control: Admin Approval Mode for the Built-in Administrator account.


Nhấn vào dòng đó và chọn Enabled.


Nhấn OK và khởi động lại máy.

Trên đây là hai cách sử lỗi This app can't open trên Windows 10.

Bài mới