Lượt xem 0 Nhận xét

Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2017 v1.8 Silent

Cập nhật: 23 thg 6, 2017 3:51 SA

Đây là phiên bản Repack cho phép cài đặt tự động các thư viện visual c++ từ phiên bản 2005-2017 dưới dạng Silent và Full Silent.
Sự khác nhau giữa Silent và Full Silent:
  • Silent: Khi khởi chạy sẽ có giao diện thông báo xác nhận cài đặt OK/Cancel
  • Full Silent: Khi khởi chạy thì sẽ cài đặt ngầm mà không có thông báo nào hết.

Bao gồm các phiên bản:

- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40660
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40660
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.10.25008
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.10.25008

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Tải về và giải nén
Bước 2: Click vào Microsoft Visual C++ Pack v1.8 Silent/Full Silent.exe
Bước 3: Tận hưởng!

Tải về:

Silent: Fshare Google Drive
Fully Silent: Fshare Google Drive

Nguồn: nsaneforums

Bài mới