Lượt xem 0 Nhận xét

Windows 10 Creators Update Wallpapers

Cập nhật: 30 thg 10, 2017 12:15 SA
Ngày hôm qua đã xuất hiện bản cập nhật tiếp theo cho Windows 10, Creators Update, và sẽ có hình nền Hero mới. Hình nền rất ấn tượng trên Windows 10 cho đến thời điểm này, nó đơn giản và phẳng hơn. Từ ý tưởng đó mà Michael Gillett đã tạo ra một số hình nền mới theo thiết kế đơn giản này.


Bạn có thể tải tất cả hình nên bên dưới từ OneDrive. Hy vọng các bạn thích những hình ảnh này.
Bài mới