Lượt xem 0 Nhận xét

All PDF Converter 2.4.1 Portable - Chuyển đổi tập tin PDF

Cập nhật: 18 thg 5, 2017 11:49 CH

Chuyển đổi tập tin PDF sang 7 định dạng tập tin thiết yếu. PDF Converter cung cấp khả năng mạnh mẽ để chuyển đổi các tập tin PDF sang nhiều định dạng bao gồm Word, Excel, HTML, EPUB, Image, XML, TXT. PDF Converter sẽ giúp bạn chuyển đổi các tập tin trong thời gian ngắn nhất trong khi vẫn giữ lại các bố cục ban đầu và định dạng.

Các tính năng chính:
  • Giao diện đồ họa đơn giản và trực quan. 
  • Chuyển đổi nhiều file PDF sang định dạng Word. 
  • Chuyển đổi nhiều file PDF sang định dạng Excel. 
  • Chuyển đổi nhiều file PDF sang định dạng ảnh. 
  • Chuyển đổi nhiều tệp PDF sang định dạng Html. 
  • Chuyển đổi nhiều file PDF sang định dạng Epub. 
  • Chuyển đổi nhiều tập tin PDF sang định dạng Txt. 
  • Chuyển đổi nhiều tệp PDF sang định dạng XML. 
  • Chuyển đổi dải trang đã chỉ định mà bạn đã đặt cho mỗi tệp PDF. 
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, Trung Quốc, Đức, Pháp, Nga.

Bài mới