Lượt xem 0 Nhận xét

FlexiPDF 2017 Professional 1.05 Multilingual + Portable - Xem, chỉnh sửa PDF chuyên nghiệp

Cập nhật: 18 thg 5, 2017 11:49 CH


Chỉnh sửa các tệp PDF dễ dàng như với một trình xử lý văn bản. Với FlexiPDF, tạo, chỉnh sửa và nhận xét trong các tệp PDF cũng nhanh và dễ dàng như xuất chúng để chỉnh sửa thêm trong TextMaker hoặc Microsoft Word. FlexiPDF luôn mang lại kết quả tuyệt vời - cho dù bạn chèn hoặc chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, sắp xếp lại bố cục hoặc sắp xếp lại các trang của một tệp PDF. FlexiPDF chuyển đổi các tệp PDF của bạn thành các tài liệu văn bản mà bạn có thể chỉnh sửa bằng TextMaker và Microsoft Word. FlexiPDF Professional cũng sử dụng OCR để chuyển đổi các trang được quét thành các tệp PDF có thể chỉnh sửa và tìm kiếm được. FlexiPDF là công cụ không thể thiếu cho bất cứ ai làm việc với các tệp PDF.

Features:
• Integrated printer driver for creating PDFs from inside all Windows applications
• Edit text across paragraphs and pages, like in a word processor
• Insert, move, delete pages; insert pages from other PDF files
• Insert, move, delete pictures and drawings
• Built-in multi-language spell checker and automatic hyphenation
• Insert comments, drawings, stamps
• Export PDF files for editing in TextMaker or Microsoft Word
• Export to HTML and picture formats such as JPEG, TIFF and PNG
• Convert PDF files to the e-book format ePUB
• Fill interactive and static forms
• Search and replace text and fonts
• Search and replace hyperlinks
• Search and replace across files
• Create photo albums using simple drag & drop
• Page numbering, headers and footers, watermarks
• Export text for translation with CAT software such as Trados or memoQ
• OCR feature for converting scanned pages to editable and searchable PDF files
• Redact confidential content
• Protect PDF files with secure AES encryption
• Track changes: automatic highlighting of text changes in color

Bản cài đặt

Bài mới