Lượt xem 0 Nhận xét

HAL 1.08.289 Portable - Tìm kiếm torrents nhanh nhất

Cập nhật: 26 thg 6, 2017 8:50 CH

HAL - phần mềm công cụ tìm kiếm torrents. Cho phép bạn nhanh chóng tìm và tải xuống mà không cần đăng ký và SMS torrent với hàng chục công cụ theo dõi khác nhau.

Với HAL, bạn không cần cài đặt, chỉ cần mở lên và sử dụng, bạn có thể tìm kiếm mọi thứ như phim, phần mềm, hình ảnh, ... một cách nhanh nhất.


Công cụ tìm kiếm torrents trên trackers tốt nhất.

Cho phép và tìm kiếm hàng chục người theo dõi. Xem các trang web trực tiếp trong chương trình, và mức độ tiết kiệm và chạy torrents thấp.

Tìm kiếm hiệu quả
Các kết quả được sắp xếp và đánh dấu theo yêu cầu, làm cho việc tìm kiếm nhanh và hiệu quả.

Ý tưởng sáng tạo 
Chương trình đã được phát triển một số ý tưởng thú vị. Các chức năng và tính năng mới đang được phát triển liên tục để thực hiện chương trình trong tương lai. HAL luôn luôn là sự đổi mới torrent

Tải xuống không giới hạn
Nếu bạn thích, bạn có thể tải xuống nhiều như bạn muốn torrent, không ảnh hưởng đến xếp hạng của bạn trên trackers . HAL sẽ yêu cầu người seeders và sends chúng cho your torrent client.

Yêu cầu:
Hệ điều hành: Windows XP/Vista/7/8/8/10 
Ngôn ngữ : Tiếng Anh

Bài mới