Lượt xem 0 Nhận xét

Kaspersky TDSSKiller 3.1.0.15 Portable

Cập nhật: 30 thg 10, 2017 12:19 SA
Kaspersky TDSSKiller là một công cụ mạnh mẽ để phát hiện và loại bỏ rootkit, các chương trình độc hại mà "lén lút" đưa vào hệ thống và hooks chức năng hệ thống. Kaspersky TDSSKiller được thiết kế để chống lại các phần mềm độc hại Rootkit.Win32.TDSS (Tidserv, TDSServ, Alureon); Bootkit; Rootkits. Hoạt động mà không cần cài đặt và có thể chạy ở chế độ Normal Mode và SafeMode. Nó hỗ trợ các hệ điều hành 32-bit và 64-bit.Kaspersky Lab đã phát triển tiện ích TDSSKiller cho phép loại bỏ rootkit.
Tiện ích này hỗ trợ các hệ điều hành 32-bit và 64-bit.
Tiện ích có thể chạy ở Normal Mode và Safe Mode

Nó phát hiện và loại bỏ các phần mềm độc hại sau đây:
  • Malware family Rootkit.Win32.TDSS; 
  • Bootkits; 
  • Rootkits. 
Danh sách các chương trình độc hại:

Rootkit.Win32.TDSS, Rootkit.Win32.Stoned.d, Rootkit.Boot.Cidox.a, Rootkit.Boot.SST.a, Rootkit.Boot.Pihar.a, b, c, Rootkit.Boot .CPD.a, Rootkit.Boot.Bootkor.a, Rootkit.Boot.MyBios.b, Rootkit.Win32.TDSS.mbr, Rootkit.Boot.Wistler.a, Rootkit.Win32.ZAccess.aml, c, e, f , G, h, i, j, k, Rootkit.Boot.ST.b, Rootkit.Boot.Fisp.a, Rootkit.Boot.Nimnul.a, Rootkit.Boot.Batan.a, Rootkit.Boot.Lapka.a , Rootkit.Boot.Goodkit.a, Rootkit.Boot.Clones.a, Rootkit.Boot. Xpaj.a, Rootkit.Boot.Yurn.a, Rootkit.Boot.Prothean.a, Rootkit.Boot.Plite.a, Rootkit.Boot.Geth.a, Rootkit.Boot.CPD.b, Backdoor.Win32.Trup. A, b, Backdoor.Win32.Sinowal.knf, kmy, Backdoor.Win32.Phanta.a, b, Virus.Win32.TDSS.a, b, c, d, e, Virus.Win32.Rloader.a, Virus. Win32.Cmoser.a, Virus.Win32.Zhaba.a, b, c, Trojan-Clicker.Win32.Wistler.a, b, c, Trojan-Dropper.Boot.Niwa.a, Trojan-Ransom.Boot.Mbro. D, e, Trojan-Ransom.Boot.Siob.a, Trojan-Ransom.Boot.Mbro.f.

Làm thế nào để làm sạch một hệ thống bị xâm nhập:
  1. Tải về tệp TDSSKiller.zip và giải nén nó. (nếu có)
  2. Chạy tệp tin TDSSKiller.exe; 
  3. Chờ cho đến khi quá trình quét và khử trùng hoàn tất. Có thể khởi động lại sau khi đã hoàn tất.

Tải về:

Homepage

Bài mới