Lượt xem 1 Nhận xét

Stardock CursorFX Plus 2.16 Multilingual - Thay đổi hiệu ứng chuột máy tính

Cập nhật: 18 thg 5, 2017 11:49 CH

Stardock CursorFX là một chương trình cho phép bạn sử dụng và tạo các con trỏ chuột của Windows cực kỳ thú vị. Người dùng CursorFX có thể tạo ra và sử dụng các con trỏ chuột có vẻ ngoài và vượt trội hơn bất cứ thứ gì bạn từng thấy trước đây! Hay nhất của tất cả, nó thực sự dễ dàng để tạo ra các con trỏ siêu tính phí của riêng bạn! Nó tích hợp vào giao diện Chuột chuẩn của Windows và dễ dàng bật và tắt như bạn cần.

Các tính năng - Features

 • New Sounds on mouse event embeddable into themes
 • New Ghost Trail effect
 • Main User Interface updated
 • Theme Editor UI updated
 • Cursors with unlimited size
 • Fully anti-aliased cursors
 • Fully 32-bit alpha blended cursors
 • Animations and scripts
 • Cursors with normal and pressed states
 • Full featured theme editor
 • Full featured graphic control panel
 • Fully configurable soft shadow
 • New Visual Editor
 • New User interface
 • New theme format: proprietary, expandable that lets skinners bundle Special effects into themes.

Bài mới