Windows 10, Version 1703 (Updated March 2017) MSDN ISOs (build 15063.0)

Ngay sáng hôm nay 06/04/2017 theo giờ Việt Nam Microsoft bất ngờ tung ra bản cập nhật Windows 10 version 1607 Creator Update dưới dạng ISO từ kênh MSDN.Theo như thông tin trước đó thì đến ngày 11/4 thì chúng ta mới nhận được bản cập nhật thông qua Windows Update.


I. Windows 10 Multiple Editions (Pro + Home)

File Name:en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188977.iso
Languages:English
SHA1:1AF7B5B5914B718C3F2F6E58907F51C36F8A03C1
Permalinks: Fshare | Google Drive

File Name:en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189288.iso
Languages:English
SHA1:CE8005A659E8DF7FE9B080352CB1C313C3E9ADCE
Permalinks: Fshare | Google Drive

II. Windows 10 Enterprise

File Name:en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189290.iso
Languages:English
SHA1:77D5E7C91B5DBBEE410FB6C57CB944238BF7176A
Permalinks: Fshare | Google Drive

File Name:en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188981.iso
Languages:English
SHA1:DE7F15A1DE19BD9507B5B5693E3F56D10F662864
Permalinks: Fshare | Google Drive

III. Windows 10 Education

File Name:en_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189297.iso
Languages:English
SHA1:FDC69E1C3E588A8B96FA9AAD8F82458522E59365
Permalinks: Fshare | Google Drive

File Name:en_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188968.iso
Languages:English
SHA1:0DEC4D66434C7A2BC7BC7DFAEB3E8000FA8AE334
Permalinks:: Fshare | Google Drive

IV. Windows 10 Home Single Language

File Name: Win10_1703_SingleLang_English_x32.iso
Languages:English
SHA1: 7F83C37094B897194242F19273F0D29DC9F56458
Permalinks: Fshare | Google Drive

File Name: Win10_1703_SingleLang_English_x64.iso
Languages:English
SHA1:5148ADEEDE9D2BAF1DDF122F01FDBE8DD7F6466D
Permalinks: Fshare | Google Drive


[N-Edition Version] - Updating link....

I. Windows 10 Multiple Editions (ProN + HomeN)

File Name:en_windows_10_n_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189287.iso
Languages:English
SHA1:6848257808486DEF0C988A270F972533F470B54A
Permalinks:  Google Drive

File Name:en_windows_10_n_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188995.iso
Languages:English
SHA1:0E35BB2F7C158D108C386AF1875932297E47686D
Permalinks:  Google Drive

II. Windows 10 Enterprise N

File Name:en_windows_10_enterprise_n_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188998.iso
Languages:English
SHA1:C5DE6F17362AF8610733992BE3377698E0722B53
Permalinks: Google Drive

File Name:en_windows_10_enterprise_n_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189280.iso
Languages:English
SHA1:BD2D63591467B8D878E4D587DA9DA64C7B7AF1AD
Permalinks:  Google Drive

III. Windows 10 Education N

File Name:en_windows_10_education_n_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189294.iso
Languages:English
SHA1:E21AE2E37E5AEBA632DED2079C5A8D56AC403F39
Permalinks:  Google Drive

File Name:en_windows_10_education_n_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188964.iso
Languages:English
SHA1:60E8145F8C471A196707260532B10C28768487A2
Permalinks: Google Drive

Nhận xét :

  1. PLEASE UNLOCK THE ISO FROM GOOGLE DRIVE I NEED TO DOWNLOAD THE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO + HOME IDIOT

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét