Lượt xem 5 Nhận xét

Microsoft .NET Framework 4.7

Cập nhật: 18 thg 5, 2017 11:49 CH

Đây là một trình cài đặt ngoại tuyến. Có trình cài đặt riêng cho cài đặt web và ngoại tuyến. Nếu bạn định phân phối lại một trong hai trình cài đặt này trong thiết lập cho sản phẩm hoặc ứng dụng của riêng mình, chúng tôi khuyên bạn nên chọn trình cài đặt web vì nó nhỏ hơn và thường tải xuống nhanh hơn.

Bất cứ khi nào có thể, Microsoft khuyên bạn nên sử dụng Trình cài đặt Web thay cho Gói ngoại tuyến để có hiệu quả tối ưu và yêu cầu về băng thông. Gói ngoại tuyến có thể được sử dụng trong trường hợp trình cài đặt web không thể được sử dụng do thiếu kết nối internet. Gói này lớn hơn trình cài đặt web và không bao gồm các gói ngôn ngữ.

Hệ điều hành được hỗ trợ
 • Windows 7 SP1 (x86 và x64)
 • Windows 8.1 (x86 và x64)
 • Windows 10 Anniversary (x86 và x64)
 • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
 • Windows Server 2012 (x64)
 • Windows Server 2012 R2 (x64)
 • Windows Server 2016 (x64)
Yêu cầu phần cứng tối thiểu
 • Bộ xử lý 1 GHz hoặc nhanh hơn
 • 512 MB RAM
 • 4,5 GB dung lượng ổ cứng trống (x86)
 • 4,5 GB dung lượng ổ cứng trống (x64)

Bài mới