Lượt xem 0 Nhận xét

Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2017 v2.6 Repack

Cập nhật: 30 thg 10, 2017 7:27 CH
Thư viện Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2017 cần thiết cho máy tínhNote:
1- Versions included:
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.12.25711
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.12.25711
2- Custom install
3- It's recommended to install the repack while windows update service is enabled
4- It's recommended to restart your system after finishing the installation
5- Command line switches: Auto install with Progress Only "/SILENT" Or Completely Silent "/VERYSILENT"
Or
If you want to do a custom install /COMPONENTS="VC2005,VC2008,etc" also you can use /NORESTART to stop auto restart
6- Enjoy!

Updated:

24/6/2017: v2.3
23/8/2017: v2.4
22/9/2017: v2.5
14/10/2017: v2.6

Hướng dẫn
  1. Tải về và giải nén: Microsoft Visual C++ Pack v2.6 Repack.zip
  2. Cài đặt Microsoft Visual C++ Pack v2.3.exe với tùy chọn custom:
    + Chọn ngôn ngữ hiển thị,
    + Chọn Full Installation nếu muốn cài đặt đầy đủ, chọn Custom Installation để cài đặt theo ý muốn.
  3. Khi cài đặt xong, chọn Yes để máy khởi động lại hoặc No, Finish để hoàn tất!
  4. Enjoy!

Bài mới