Lượt xem 0 Nhận xét

Vray 3.40.04 for SketchUp 2017

Cập nhật: 07 thg 7, 2017 1:08 CH
V-Ray for SketchUp cung cấp cho các nhà thiết kế khả năng hiển thị nhanh hơn, các công cụ chiếu sáng tốt hơn, và khả năng tạo và hình ảnh các cảnh phức tạp. Giải pháp dựng hình thân thiện với thiết kế dành cho SketchUp này cải tiến đáng kể quá trình làm việc trực quan với V-ray RT và cải thiện chất lượng ánh sáng dựa trên hình ảnh bằng Đèn Dầm V-Ray. V-Ray Proxy cho phép quản lý cảnh phức tạp dễ dàng hơn với mô hình chi tiết cao. 


Có gì mới:
V-Ray 3 for SketchUp đã tương thích với SketchUp 2017

New UI
Introducing a redesigned, designer-friendly user interface for faster workflows.

Material library
Select from over 500 drag and drop materials to speed up your next project.

V-Ray swarm
Introducing a powerful, scalable distributed rendering system that's simple and fast.

Denoiser
Automatically remove noise and cut render times by up to 50%.VR
Render VR-ready content for popular virtual reality headsets.

Section cuts
Easily create quick cutaways and section renders with V-Ray Clipper.

Aerial perspective
Quickly add realistic atmospheric depth and haze.

Grass
Create realistic grass, fabrics, and carpet with V-Ray Fur.

Supported on Windows® Vista, 7, 8, 10, 64-bit versions


Download: Google Drive
Password: phuongcloudit.com

Bài mới