Lượt xem 1 Nhận xét

Adobe CS6 Direct Downloads Links

Cập nhật: 30 thg 10, 2017 7:36 CH
Trọn bộ Adobe Creative Suite 6, Download link dưới dạng direct từ server của Adobe.


Download:

Adobe CS6
Direct Downloads

Size
WindowsMac
English
Western EuropeEnglishEurope
Photoshop CS61.1 GBFile 1File 2File 1File 2File 1File 1
Illustrator CS61.8 GBFile 1File 2File 1File 2File 1File 1
Dreamweaver CS6272 MBFile 1File 1File 1File 1
Fireworks CS6438 MBFile 1File 1File 1File 1
InDesign CS6879 MBFile 1File 2File 1File 2File 1File 1
InCopy CS6638 MBFile 1File 2File 1File 2File 1File 1
Flash Professional CS61.1 GBFile 1File 1File 1File 1
Flash Builder 4.71.0 GBFile 1File 1File 1File 1
Premiere Pro CS61.1 GBFile 1File 2File 1File 2File 1File 1
After Effects CS6997 MBFile 1File 2File 1File 2File 1File 1
Audition CS6223 MBFile 1File 1File 1File 1
Prelude CS6488 MBFile 1File 1File 1File 1
SpeedGrade CS695 MBFile 1File 1File 1File 1
Adobe Muse32 MBFile 1File 1File 1File 1
Adobe Edge Animate 1.5143 MBFile 1File 1File 1File 1
Acrobat X Pro465 MBFile 1File 1File 1File 1
Adobe Camera Raw 9.1.1220 MBFile 1File 1File 1File 1
Creative Suites
CS6 Master Collection6.2 GBFile 1File 2File 1File 2File 1File 1
CS6 Design & Web Prem4.5 GBFile 1File 2File 1File 2File 1File 1
CS6 Design Standard3.7 GBFile 1File 2File 1File 2File 1File 1
CS6 Production Prem5.8 GBFile 1File 2File 1File 2File 1File 1

Hướng dẫn sử dụng link Direct:


Để sử dụng được Link Direct này bạn cần làm 1 số bước sau: (Để không bị lỗi  Access Denied)

1. Click Here để truy cập trang web của Adobe trước khi nhấp Link ở bảng trên.

2. Truy cập lại đây để click vào sản phẩm mà bạn muốn download.

3. Nếu có yêu cầu đăng nhập, bạn cần đăng nhập vào với Adobe ID của bạn, nếu chưa có bạn hãy đăng kí.

Bài mới