Lượt xem 0 Nhận xét

Microsoft Windows and Office ISO Download Tool

Cập nhật: 13 thg 9, 2017 1:02 SA
Microsoft Windows and Office ISO Download Tool là một công cụ download các file ISO chính hãng từ Microsoft


Công cụ mới này cho phép dễ dàng và thoải mái để tải chính hãng Windows 7, 8,1 và 10, cũng như Office 2007, 2010, 2011, 2013 và 2016 (ISO) trực tiếp từ các máy chủ của Microsoft. Kể từ khi Microsoft rút các ảnh đĩa Windows từ Digital River, việc săn tìm các tập tin ISO chưa bị ảnh hưởng là một nỗi đau. Công cụ mới của chúng tôi sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và cung cấp và giao tiếp với Microsoft TechBench để tải xuống các hình ảnh Windows và Office gốc trực tiếp từ máy chủ của Microsoft.

Changelog:

Version 5.10 (10 August 2017): Improved error handling; added Windows 10 builds 16250, 16251 and 16257 (including developer tools).
Version 5.09 (28 July 2017): Added October 2017 FAL Developer Recovery for Xbox One; replaced link to FAQ with link to support forum.
Version 5.08 (26 July 2017): Added back Office 2007 (experimental); added Windows 10 builds 16241 and 16247 (developer tools).
Version 5.07 (20 July 2017): Added Windows Server build 16237, and Windows 10 builds 16225, 16226, 16232 and 16237, and Office 2016 for Mac builds 15.35 and 15.36.
Version 5.06 (30 June 2017): Improved user experience on East Asian language systems; fixed issues in Chinese (traditional) localization.

Download: Windows ISO Downloader.exe
Version: 5.10
Release Date: 10 August 2017
Requirements: Windows 7 or newer, .NET Framework 4.6.2 or newer, Internet Explorer 8 or newer.

Source: HeiDoc.net

Bài mới