Lượt xem 0 Nhận xét

Malwarebytes AdwCleaner 7.0.3.1 - Quét, dọn phần mềm quảng cáo miễn phí

Cập nhật: 02 thg 11, 2017 9:59 CH
AdwCleaner là một chương trình tìm kiếm và xóa Phần mềm quảng cáo, Thanh công cụ, Các chương trình không mong muốn (PUP) và Trình duyệt Tấn công khỏi máy tính của bạn. Bằng cách sử dụng AdwCleaner, bạn có thể dễ dàng loại bỏ nhiều loại chương trình này để có trải nghiệm người dùng tốt hơn trên máy tính của bạn và trong khi duyệt web.


Các loại chương trình mà các mục tiêu AdwCleaner thường đi kèm với các chương trình miễn phí mà bạn tải xuống từ web. Trong nhiều trường hợp khi tải xuống và cài đặt một chương trình, cài đặt sẽ cho biết rằng các chương trình này sẽ được cài đặt cùng với chương trình bạn đã tải về. Trừ khi bạn thực hiện cài đặt Tuỳ chỉnh, các chương trình không mong muốn này sẽ tự động được cài đặt trên máy tính để lại các thanh công cụ, phần mềm quảng cáo và các chương trình không mong muốn khác. AdwCleaner được thiết kế để tìm kiếm và loại bỏ các loại chương trình này.

AdwCleaner 7.0.3.0 changelog:
  • Cập nhật bản dịch
  • Cập nhật phát hiện chung
  • Cải thiện tuỳ chọn làm sạch Chrome
  • Cập nhật lên libsodium 1.0.14 - https://github.com/jedisct1/libsodium/releases/tag/1.0.14
  • Cơ sở dữ liệu 2017.09.27.1
Download: Malwarebytes AdwCleaner 7.0.3.1

Bài mới