Lượt xem 0 Nhận xét

Cumulative Update KB4048955 for Windows 10 v1709 Build 16299.64

Cập nhật: 14 thg 11, 2017 2:31 SA
November 14, 2017—KB4048955 (OS Build 16299.64)


Gần 1 tháng ra mắt Windows 10 Fall Creators Update kèm với bản cập nhật 16299.19 thì hôm nay Microsoft cũng bắt đầu phát hành bản cập nhật tiếp theo, bản cập nhật tháng 11.

Ở bản cập nhật này tập trung cải thiện và sửa lỗi, không có tính năng mới ở cập nhật này:
 • Giải quyết về vấn đề màn hình đen xuất hiện khi chuyển giữa các cửa sổ ở một số ứng dụng và trò chơi sử dụng Microsoft DirectX
 • Giải quyết về vấn đề ứng dụng ở trình menu Start không được tải xuống, các ứng dụng tự cài đặt lại hoặc ứng dụng đã cài từ Store không xuất hiện ở menu Start
 • Sửa lỗi vấn đề các phím chức năng trên bàn phím thiết kế mới của Microsoft
 • Sửa lỗi các vấn đề về  Game DVR,  ứng dụng không đáp ứng khi khởi chạy, vấn đề về cơ sở dữ liệu khi xử dụng Access 2007 và các ứng dụng cũ.
 • Sửa lỗi các vấn đề trên Microsoft Edge.
 • Cập nhật bảo mật cho cho Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Microsoft Graphics Component, Windows kernel, Internet Explorer và Windows Media Player.
 • Và một số sửa lỗi khác.... 
Tuy nhiên ở bản cập nhật này phát hiện mỗi số lỗi:
 • Các ứng dụng nền tảng Windows (UWP) sử dụng JavaScript và asm.js có thể ngừng hoạt động sau khi cài đặt KB 4048955
 • Lỗi người dùng IE11 sử dụng SQL Server Reporting Services (SSRS)....
Cách nhận bản cập nhật này:
 1. Nhận cập nhật thông qua Windows Update.
 2. Cập nhật thủ công qua trang liên kết Microsoft Update Catalog.
Theo: Microsoft

Bài mới