Lượt xem 0 Nhận xét

Cumulative Update KB4051963 for Windows 10 v1709 Build 16299.98

Cập nhật: 01 thg 12, 2017 12:47 CH
November 30, 2017—KB4051963 (OS Build 16299.98)


Bản cập nhật bao gồm cải tiến và sửa lỗi, không bao gồm tính năng mới trong bản cập nhật. Những thay đổi bao gồm:
  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến Internet Explorer như đáp ứng, đồ họa, kết nối proxy
  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến các ứng dụng hoặc trò chơi sử dụng đồ họa Microsoft DirectX9 toàn màn hình
  • Giải quyết cài đặt phản hồi tần suất không lưu cài đặt người dùng
  • Đã giải quyết vấn đề mà các thiết bị mạng RNDIS5 không nhận được địa chỉ IP hợp lệ hoặc không hiển thị kết nối mạng.
  • Giải quyết vấn đề nếu người dùng thay đổi múi giờ của hệ thống và không đăng xuất hoặc khởi động lại, thời gian mới không hiển thị trên đồng hồ Lockscreen.
  • Giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến một số máy in Epson SIDM (Dot Matrix) và TM (POS), những máy in này không in được trên các hệ thống x86 và x64. Vấn đề này ảnh hưởng đến KB4048955.
  • Và sửa lỗi khác, cập nhật bảo mật,....
Để cập nhật, sử dụng 2 cách thông thường:

Bài mới