Lượt xem 5 Nhận xét

Windows 10 Version 1709 (Updated Dec 2017) ISOs Build 16299.125

Cập nhật: 20 thg 12, 2017 6:10 CH
Mới đây Microsoft tiếp tục cập nhật ISO mới chỉ sau 1 tháng phát hành ISO mã mang số build 16299.64. Có thể thấy lần này Microsoft đã phát hành cập nhật thường xuyên hơn so với các phiên bản Windows 10 trước.
Bản cập nhật lần này mang mã hiệu build 16299.125  bao gồm các bản cập nhật về bảo mật, cải thiện và sửa lỗi mới nhất đến tháng 12/2017


Mình đã download về up lên 2 host khác để việc download dễ dàng hơn. ISO hoàn toàn nguyên gốc nên các bạn yên tâm download sử dụng.

I. multi-edition (S + S N + Home + Home N + Pro + Pro N + Edu + Edu N + Home SL)

File name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_dec_2017_x64_dvd_100406711.iso
SHA1: EA214EE684A5BB8230707104C54A3B74D92F1D69
Download: Google Drive | Fshare

File name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_dec_2017_x86_dvd_100406359.iso
SHA1: 36005D054F732119BBB00FD9A0E141D54712D751
Download: Google Drive | Fshare

II. multi-edition VL (Pro + Pro N + Enter + Enter N + Edu + Edu N)

File name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_dec_2017_x64_dvd_100406172.iso
SHA1: 1851A0007321FA084145EA24B8D30BF7A72BF1C6
Download: Google Drive | Fshare

File name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_dec_2017_x86_dvd_100406182.iso
SHA1: 6EEFF9574366042ED5AD50C48F406CE10EF20E10
Download: Google Drive | Fshare

Bài mới