Windows 10 Version 1709 (Updated Nov 2017) ISOs Build 16299.64

Microsoft cập nhật ISO tháng 11/2017 Windows 10 Fall Creators Update mang số build 16299.64. Các link bên dưới được download từ trang chủ Visual Studio của Microsoft và được up lại trên các host như Google Drive và Fshare nhằm download dễ dàng hơn.


I. multi-edition (S + S N + Home + Home N + Pro + Pro N + Edu + Edu N + Home SL)

File name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_nov_2017_x64_dvd_100290211.iso SHA-1: 1F958B6A80A542C82EECD918126F665AA7381D34
Download: Google Drive | Fshare

File name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_nov_2017_x86_dvd_100290238.iso
SHA-1: F49484EAF515381B6BD135A1FE458670C3556221
Download: Google Drive | Fshare

II. multi-edition VL (Pro + Pro N + Enter + Enter N + Edu + Edu N)


File name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_nov_2017_x64_dvd_100289937.iso
SHA-1: FA08FFC41E30F9D2AFC282204CE00FAB166081F2
Download: Google Drive | Fshare

File name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_nov_2017_x86_dvd_100289940.iso
SHA-1: FA6C7107EAE008DB407AC88FB273B6D1CE5D83A0
Download: Google Drive | Fshare

Nhận xét :

Đăng nhận xét