ON1 Photo RAW 2018.5 12.5.0.5533 (x64)

ON1 Photo RAW 2018.5 12.5.0.5533 (x64)

Phần mềm Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

ON1 Photo RAW 2018.5 là trình chỉnh sửa ảnh và xử lí ảnh raw chuyên nghiệp. Nó bao gồm các tính năng của Lightroom® và Photoshop® mạnh mẽ nh...

Foxit PhantomPDF Business 9.0.1.1049

Foxit PhantomPDF Business 9.0.1.1049

PhantomPDF Business 9 là một bộ công cụ PDF dành cho doanh nghiệp để tạo các tài liệu PDF và các biểu mẫu chuyên nghiệp như phát triển tài ...

DxO Optics Pro 11.4.2 Build 12373 Elite

DxO Optics Pro 11.4.2 Build 12373 Elite

DxO Optics Pro 11 được biết đến là một phần mềm xử lí ảnh và quản lí hiệu quả. So với các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Lightroom thì DxO Optic...

Total Commander 9.10 RC1 Full

Total Commander 9.10 RC1 Full

Total Commande r là một chương trình quản lý tệp tin gồm hai phần của Windows, một chương trình như Windows Explorer để sao chép, di chuyển ...