Windows 10 Creators Update Wallpapers

Windows 10 Creators Update Wallpapers

Ngày hôm qua đã xuất hiện bản cập nhật tiếp theo cho Windows 10, Creators Update, và sẽ có hình nền Hero mới. Hình nền rất ấn tượng trên Win...