Hình ảnh

Cumulative Update KB4051963 for Windows 10 v1709 Build 16299.98

November 30, 2017—KB4051963 (OS Build 16299.98)


Bản cập nhật bao gồm cải tiến và sửa lỗi, không bao gồm tính năng mới trong bản cập nhật. Những thay đổi bao gồm:
  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến Internet Explorer như đáp ứng, đồ họa, kết nối proxy
  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến các ứng dụng hoặc trò chơi sử dụng đồ họa Microsoft DirectX9 toàn màn hình
  • Giải quyết cài đặt phản hồi tần suất không lưu cài đặt người dùng
  • Đã giải quyết vấn đề mà các thiết bị mạng RNDIS5 không nhận được địa chỉ IP hợp lệ hoặc không hiển thị kết nối mạng.
  • Giải quyết vấn đề nếu người dùng thay đổi múi giờ của hệ thống và không đăng xuất hoặc khởi động lại, thời gian mới không hiển thị trên đồng hồ Lockscreen.
  • Giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến một số máy in Epson SIDM (Dot Matrix) và TM (POS), những máy in này không in được trên các hệ thống x86 và x64. Vấn đề này ảnh hưởng đến KB4048955.
  • Và sửa lỗi khác, cập nhật bảo mật,....
Để cập nhật, sử dụng 2 cách thông thường:
Hình ảnh

Cumulative Update KB4048955 for Windows 10 v1709 Build 16299.64

November 14, 2017—KB4048955 (OS Build 16299.64)
Hình ảnh

Windows 10 build 16299.19 dành cho Insiders với một số bản sửa lỗi

Bây giờ chúng ta chỉ còn bốn ngày kể từ khi phát hành bản Release 2 của Windows 10 Fall Creators Update và Microsoft đang tung ra một bản cập nhật tích lũy mới. Phiên trước là 16299.15, và nó đã được cung cấp cách 11 ngày trước .
Hình ảnh

Cumulative Update KB4041691 for Windows 10 v1607 Build 14393.1770

October 10, 2017—KB4041691 (OS Build 14393.1770)
Hình ảnh

Cumulative Update KB4041676 for Windows 10 v1703 Build 15063.674

October 10, 2017—KB4041676 (OS Build 15063.674)
Hình ảnh

Cumulative Update KB4038801 for Windows 10 v1607 Build 14393.1737

September 25, 2017—KB4038801 (OS Build 14393.1737)

Hình ảnh

Cumulative Update KB4040724 for Windows 10 v1703 Build 15063.632

September 25, 2017—KB4040724 (OS Build 15063.632)

Hình ảnh

Cumulative Update KB4038782 for Windows 10 v1607 Build 14393.1715

September 12, 2017—KB4038782 (OS Build 14393.1715)

Hình ảnh

Cumulative Update KB4038788 for Windows 10 v1703 Build 15063.608

September 12, 2017—KB4038788 (OS Build 15063.608)

Hình ảnh

Cumulative Update KB4034658 for Windows 10 v1607 Build 14393.1593

August 8, 2017—KB4034658 (OS Build 14393.1593)